Villa Stella

Information om sopsortering
English

Sopsortering är obligatorisk i Borgholms kommun. Kommunen kan kräva böter för felaktig hantering av sopor.

 • Matrester måste läggas i kommunens gröna plastpåsar, som finns i stugans kök. Fulla påsar knyts med dubbel knut så att de inte läcker, och lämnas i gröna soptunnan vid sidan av stugan. Plastpåsar av annan färg eller typ får inte användas till matrester.
 • Badrumsavfall, kuvert och gula lappar måste läggas i plastpåsar av annan färg än grönt, och fulla påsar knyts med dubbel knut och läggs i stora soptunnan. Passande avfallspåsar till detta ändamål finns i stugans kök.
 • Smutsiga/kladdiga matförpackningar måste sköljas innan de sorteras.
 • Följande typer av hushållssopor lämnas i rätt container på den lokala återvinningsstationen nära Hammarvägen 10 (350 m), öppen 24t/dag:
   • Vanliga batterier, dock inte bilbatterier och andra större batterier.
   • Pappersförpackningar och tillplattade kartonglådor (inklusive matförpackningar).
   • Plastförpackningar (inklusive matförpackningar).
   • Metallburkar och metallförpackningar (inklusive matförpackningar).
   • Färgat glas, inte större än en vanlig flaska.
   • Ofärgat glas, inte större än en vanlig flaska.
   • Tidningar och reklam, dock inte kuvert och gula lappar.
 • Ingenting får lämnas utanför containrar på återvinningsstationen, särskilt inte sopor av annan typ än ovanstående. Kommunen övervakar ev. missbruk med videokamerainspelning och är bra på det.
 • Lampor, elektronik, grovsopor, bilbatterier, annat miljöfarligt avfall m.m. måste köras till en av kommunens återvinningscentraler. Mer information finns på kommunens webbsida om återvinning.
 • Fråga gärna hyresvärden om osäker på vilka sopor får slängas i soptunnan eller deponeras på återvinningsstationen.
 • Hyresvärden ställer soptunnan ut på gatan när det är dags för avhämtning. Sophämtning sker varannan vecka, så kan det hända att ingen sophämtning sker under ert uppehälle. Mer information om sopsortering finns på kommunens webbsida om sortering av hushållssopor.